architekt Jan Pavel Vlček

architektura
rodinných domů

návrhy interiérů

návrhy wellness

kolik stojí architekt

kontakt

nebojte se architekta

rekonstrukce historických objektů

Podle charakteru a složitosti záměru a hlavně podle frekvence výskytu řešených zakázek jsme rozdělili ceník do dvou základních kategorií: interiér a stavba. Stavba však zahrnuje novostavbu, rekonstrukci nebo přístavbu objektu.

Příprava jakéhokoliv i relativně malého stavebního záměru je celkem obsáhlý proces. Aby bylo možno se v tomto procesu pro laika trošku zorientovat, rozčlenili jsme proces přípravy do několika na sebe navazujících kroků, kdy každý další krok představuje detailnější znalost a podrobnější připravenost stavebního záměru.

Skica

Skica

Architektonický návrh
dispozice a exteriéru

Architektonický návrh dispozice a exteriéru

Architektonický návrh
interiéru

Architektonický návrh interiéru

Specifikace

Specifikace

Projekt stavby

Projekt stavby

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost