PRACOVNA VE VINOHRADSKÉM BYTĚ, PRAHA
Umístění stavby:
Praha 2
Zadání klienta:
Vytvořit pracovnu pro dospívajícího člena rodiny.
Navržené řešení:
Tmavě mořené parkety už v interiéru byly položené. Jak na tak výrazný prvek navázat, abychom splnili požadavek světlého interiéru? Když navíc je v místnosti malé okno? Navrhli jsme bílý nábytek (tím se nic zkazit nedá), doplnili prvky macasarové dýhy (ale jenom trošku, dobrého má být pomálu, říká přísloví) a vida, stačilo to. Pak už jen vybrat zajímavé světlo pro celkové odlehčení. Vlastně jednoduché, viďte?